Jak probíhá spolupráce s marketérem?

17. 10. 2016 | Jak na marketing

Většina lidí si umí představit, jak asi bude probíhat spolupráce s grafikem nebo programátorem. Co ale čekat od spolupráce s marketérem a jak taková spolupráce probíhá mnoho lidí neví. A tak jsem se rozhodl to krátce popsat v tomto článku.

Kdo je to vlastně marketér?

Marketér je člověk, který má perfektní přehled o fungování, produktech, zákaznících a konkurenci dané firmy. Zná silné i slabé stránky. Jako profesionál sleduje trendy (marketingové i oborové) a průběžně se vzdělává (marketing, psychologie, komunikace). Pracuje v úzkém spojení s vedením firmy a s obchodním oddělením. Je schopen interpretovat výsledky firmy v marketingových souvislostech. Velmi dobře se orientuje v současných možnostech jednotlivých komunikačních kanálů. Má potřebné kontakty nebo je schopen vybrat na trhu vhodné subdodavatele pro jednotlivé marketingové aktivity. Je zodpovědný.

Moderní marketérMěl by mít analytické schopnosti, estetické cítění a vysokou počítačovou gramotnost. Měl by být schopný ovládat alespoň částečně nejzákladnější grafické programy (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign). Měl by mít přehled o technologii tisku a výroby reklamy (polepy, potisky, reklamní plochy, inzerce). Měl by mít přehled o tvorbě webových stránek (procesy, programovací jazyky, technologie, přístupnost, vyhledávače, testování) a znát obsluhu nejběžnějších redakčních systémů (WordPress, Joomla, Prestashop, OpenCart). Měl by ovládat nejběžnější sociální sítě (Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, Google+). Měl by se orientovat v možnostech reklamy na internetu a ovládat analytické nástroje. Měl by mít zkušenosti s účastí na veletrzích či jiných promo akcích. Měl by mít základní ponětí o PR. V neposlední řadě by měl mít také vysokou odolnost vůči stresu, systém v práci a skvěle zvládnutý time management. A pravopis. 🙂

Superman? Ne. Jen odborník s přehledem!

To skoro vypadá, jako superman, že? Objevují se stále nové nástroje a pomůcky pro různé typy marketingových strategií. Myslím si, že není v lidských silách všechny je znát. Však posuďte sami na obrázku níže. Marketér by se v nich ale měl orientovat a dokázat mezi nimi vybrat vhodné prostředky ke splnění cílů.

Přehled současných marketingových technologií

Práce marketéra není jen o nástrojích, ale především o kreativitě, analytice a nastavení správné komunikace k zákazníkům.

Co je úkolem marketéra?

Už tedy víme, jaké schopnosti a znalosti by měl mít. Jaká je ale jeho úloha ve firmě? Marketér by měl vytvořit a starat se o dodržování marketingové strategie firmy (linie nebo produktu). Měl by zvolit správné komunikační kanály a nástroje, které využije. Měl by vytvořit, realizovat a vyhodnocovat jednotlivé kampaně a propagační akce. A o výsledcích pravidelně informovat vedení společnosti.

Jeho úkolem je to, aby tvořil, spravoval a sjednocoval veškerou komunikaci směrem k zákazníkům (produkty – název, obal, propagace offline i on-line, akce, podpora prodeje). Samotnou exekutivu už často deleguje dál grafikům nebo reklamním agenturám.

Větší firmy mají marketingová oddělení s více lidmi – každý marketér může mít na starosti svou linii, produkt nebo nebo oblast, které se věnuje. Koordinaci více marketérů zajišťuje ředitel marketingu, který ručí za konzistenci a souhru veškerých marketingových aktivit.

Já nabízím služby jako externí marketér – pro firmy, které nemají svá vlastní marketingové oddělení, ale potřebují, aby se jim o marketing někdo staral. Aby za to odpovídal jeden člověk. Často se totiž nekoncepčně až živelně tvoří různé reklamy či propagační akce, bez hlubších souvislostí, plánování a vyhodnocování. Díky tomu, že se věnuji i grafice dokážu spoustu věcí udělat přímo já, na zbytek mám dobré kontakty a práci deleguji.

Čím těsnější je spolupráce marketéra s klientem, tím lepší jsou výsledky.

Jak tedy probíhá spolupráce s externím marketérem?

V případě externího marketingového specialisty záleží především na tom, jakou pomoc potřebujete. Uvedu tedy několik možných typů požadavků na spolupráci ze své praxe:

 • Požadavek na tvorbu kompletní marketingové strategie
  – Vzniká například při startu podnikání, když si chcete ujasnit a vytvořit identitu firmy, služby nebo produktu. Například, pokud řešíte název firmy, vizuální styl, marketingový mix, komunikační kanály…
  Vše začíná úvodní konzultací, kde s klientem proberu jeho požadavky a možnosti spolupráce. Dozví se s čím mu mohu pomoci já osobně, co deleguji, jak přemýšlím a jak pracuji. V případě zájmu o spolupráci připravím bodový návrh postupu s časovým i finančním odhadem. Pak následuje vlastní tvorba. Výstupem může být buď rozpracovaná vlastní marketingová strategie nebo i realizace jednotlivých částí – např. korporátní vizuální styl, webové stránky nebo reklamní kampaň.
 • Požadavek na návrh (a realizaci) kampaně
  – Kampaní rozumíme dosažení určitého cíle v časovém období. Například propagace služby, výrobku nebo využití určitého období pro intenzivní oslovení zákazníků – například předvánoční období. Zde je nutné na začátku co nejlépe zformulovat cíle kampaně. Tedy čeho chceme dosáhnout. Poté následuje definice cílové skupiny, návrh formy kampaně a jednotlivých kroků – využití komunikačních kanálů, příprava rozpočtu, rozplánování kalendáře a delegace úkolů. Kampaň by měla zapadat do celkové propagace firmy a měla by zohledňovat (případně využít) dosavadní marketingové a reklamní aktivity firmy.
 • Požadavek na pomoc v dílčí oblasti
  – Sem spadají úkoly k jednotlivým komunikačním kanálům. Například pomoc se správou webových stránek (firemní nebo produktové), sociálních sítí, s tvorbou tiskovin, přípravou obalu produktu, obrandování auta či provozovny… Role marketéra zde spočívá v tvorbě obsahu, správném zacílení a zodpovědnosti za kvalitní zpracování – ať vlastními silami, nebo delegovaně.

Marketing je velmi rozsáhlý obor a práce jednotlivých lidí se hodně liší. Výše uvedené je především směřováno k přiblížení spolupráce se mnou. Věřím tomu, že jiní marketéři by tento článek napsali odlišně – každý s ohledem na své schopnosti a vědomosti, dosavadní praxi a požadavky, se kterými se od svých nadřízených nebo zákazníků setkávají.

💡 Další články z rubriky Jak na marketing

E-mail jako marketingový nástroj

E-mail jako marketingový nástroj

Příběh elektronické komunikace se začal psát někdy v sedmdesátých letech. E-mailové služby se začaly šířit mezi veřejnost až v roce 1996 díky vzniku jedné z prvních bezplatných e-mailových služeb: Hotmail (později koupeného Microsoftem). A teď, o 27 let později je to...

Vlastnosti vs. benefity produktů

Vlastnosti vs. benefity produktů

V tomto článku se budeme pohybovat tak trochu mezi marketingem a prodejem. Všímám si, že mnoho podnikatelů se věnuje více vlastnostem svých produktů nebo služeb, než jejich přínosu pro konečné zákazníky. Při tvorbě nového webu nebo e-shopu se pak snažím obě tyto...

Jak skloubit online a offline marketing?

Jak skloubit online a offline marketing?

V poslední době se velká část marketingových aktivit přesunula na internet. Firmy se snaží oslovit zákazníky zejména v online prostředí a přimět je tam k nákupu nebo návštěvě stránek. A jakoby se tak trochu zapomínalo na to, že existuje i svět mimo internet. Ale i tam...

Sám sobě marketérem logo bílé

Sám sobě marketérem

Chcete začít s online marketingem svépomocí? Pomůžu vám i zadarmo. Každých 14 dní posílám obsahový newsletter s praktickými tipy a radami.

✅ Přihlaste se k odběru nebo nejdřív nakoukněte do archívu.

Sám sobě marketérem