Ochrana osobních údajů: Dne 25. května 2018 vstoupilo v platnost nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation neboli GDPR). Vím o tom, ale nic se tím pro mne nemění. Jediné osobní údaje které uchovávám jsou ty, které mi nařizuje uchovávat česká legislativa, zejména zákon o účetnictví.