Kdy oslovit agenturu a kdy nezávislého profesionála?

31. 5. 2013 | Jak na marketing

Rád bych tímto článkem přispěl k snazšímu rozhodnutí zákazníků, zda oslovit při zadávání zakázky agenturu nebo zda vybírat mezi nezávislými profesionály. Článek jsem psal se zaměřením na obor ve kterém se pohybuji. Tj reklama, grafika a webdesign.

Hned na úvod nabízím svůj úhel pohledu: ani  jedna varianta není lepší nebo horší. Někdy je efektivnější a ekonomičtější oslovit firmu, jindy jednotlivce. Rozdíl je v tom, jaké služby Vám můžou nabídnout a zda se shodují s tím co očekáváte.

Nabízím malé srovnání některých výhod a nevýhod agentur a jednotlivců:

Přednosti agentur:

 • větší tým lidí schopných zpracovat obsáhlejší zakázku dříve
 • větší rozsah nabízených služeb
 • lepší ekonomické zázemí pro tvorby větších zakázek

Negativa agentur:

 • fluktuace zaměstnanců – nekonzistentní výstupy
 • častější pasivní přístup zaměstnanců k zakázkám
 • vyšší provozní náklady znamenají vyšší ceny než u jednotlivců

Přednosti nezávislých profesionálů:

 • osobní angažovanost
 • vysoké pracovní nasazení
 • zájem na hladkém průběhu zakázky – budování dobrého jména
 • nižší provozní náklady znamenají nižší ceny oproti agenturám
 • větší sebevzdělávání v oboru
 • často mají vědomostní přesahy do souvisejících oborů

Negativa nezávislých profesionálů:

 • obtížná nahraditelnost
 • množství práce je omezeno časovou kapacitou jednotlivce

Osobně jsem za svůj dosavadní profesní život prošel kopírovacím centrem, grafickým studiem, DTP studiem offsetové tiskárny, webovým studiem i fullservisovou reklamní agenturou. Všechny tyto firmy mají své místo na trhu. Je ale rozdíl, jestli chcete vytvořit rozsáhlý webový portál nebo si nechat vyrobit jednoduché letáky do schránky.

U kreativních zakázek většinou u klientů se kterými se setkávám rozhodují sympatie se stylem práce grafika (nebo úrovně výstupů agentury). Zejména u rozsáhlejších projektů jako je tvorba webů se pak setkávám se dvěma typy klientů. Jedni mají zájem si celý projekt řídit sami a koordinují i několik nezávislých profesionálů, druzí raději svěří projekt jako celek a kontrolují pouze výstupy. Z toho plynou odlišné požadavky na dodavatele a tím si pro spolupráci také vyberou každý jiného dodavatele.

Existují dobré firmy, stejně jako špatné firmy. Existují zodpovědní živnostníci ale i nezodpovědní. Lidé, kteří nám jsou sympatičtí více nebo méně. Vždy je vhodné se zajímat o reference vybraného dodavatele, jeho historii a ujistit se že požadovanou zakázku zvládne zpracovat.

Na závěr doporučím článek podnikatelského poradce Roberta Vlacha. Ten popsal srovnání jednotlivých typů podnikání podle přístupu v hezkém článku Profesní podnikání vs. firma či živnost.

Chcete dostávat pravidelné tipy a rady, jak začít s online marketingem svépomocí?

Pro nadšence, kteří se pouští (nebo chtějí pustit) do vlastního podnikání a chtějí také proniknout do základů online marketingu jsem připravil projekt Sám sobě marketérem.

📨 Jednou za dva týdny posílám e-mail s praktickými tipy, které budete schopni sami hned aplikovat do praxe.

Více na www.samsobemarketerem.cz

Kdykoliv máte možnost se z odběru odhlásit.