Věděli jste, že existuje 13 druhů grafiků?

18. 3. 2013 | Jak na marketing

Co si představujete pod pojmem grafik? Pro někoho je to člověk, který Vám vytvoří vizitku a pro jiného zase člověk, který navrhuje internetové stránky. Pro dalšího člověk upravující fotografie. Víte, že grafiků je více druhů? Že každý má svou specializaci?

Pod souhrnný název „počítačová grafika“ je zahrnuto více menších podoborů. Všechny mají společnou tvorbu vizuálního díla na počítači, ale zabývají se odlišnými výstupy, které vyžadují odlišné znalosti grafika. Tento článek má sloužit jako přehled různých grafických zaměření.

Komu se vlastně dá říkat „grafik“?

 1. Grafik (v původním slova smyslu) – umělec, který vytvoří dílo určitou grafickou technikou (serigrafie, litografie, různé ryty a další) a pak jej v předem určeném počtu ručně řemeslně rozmnoží a tyto reprodukce jsou každá považována za originál.
 2. Grafik v reklamní agentuře – náplní práce grafiků v reklamních agenturách bývá (liší se podle zaměření agentury) například tvorba grafiky na polepy automobilů, výloh, reklamních cedulí, billboardů, potisků reklamních předmětů, oblečení, návrhy orientačních systémů, ale taky grafika reklamních tiskovin, svatebních oznámení, vizitek, plakátů…
 3. Grafik v grafickém studiu – grafická studia se zabývají návrhy a tvorbou, nikoli už výrobou. Mohou fungovat jako samostatné firmy, nebo to mohou být oddělení v rámci grafických agentur.  Tím, že se grafická studia zaměřují především na tvorbu, bývají jejich výstupy na vyšší úrovni, než v předchozích případech. Spolupracují s fotografy, copywritery atp. Jejich prací jsou návrhy logotypů, firemních vizuálních stylů, návrhy obalů, kreativní návrhy polepů automobilů, provozoven, tvorba grafických konceptů, jako jsou třeba reklamní kampaně atp. Sem bych také zařadil grafiky z kreativních agentur – tyto agentury zaštiťují nadlinkovou a podlinkovou komunikaci jako celek a tvoří celé koncepty kampaní.
 4. Obalový designér – zabývá se tvorbou obalů a to jak návrhem grafiky, etiket, tak často i designem – tvarem obalových materiálů. Tito lidé bývají vysokoškolsky vzdělaní a mají přehled o materiálech a průmyslovém zpracování.
 5. Grafik – retušér – je člověk, který provádí retuše, barevné korekce a úpravy fotografií například do tiskovin, pro reklamní kampaně apod. Tito lidé musí mít výjimečný cit pro barvy a detail. Nezřídka se zabývají fotografováním, alespoň jako koníčkem.
 6. 3D grafik – tvoří trojrozměrné počítačové vizualizace. Představy a návrhy designerů a architektů zpracovává do fotorealistických renderů.
 7. Herní grafik – tvoří grafiku pro počítačové hry. Textury, objekty, modely… Herní grafici se dělí se na 3D a 2D grafika, podle obsahu práce.
 8. Filmový/televizní grafik – jsou to grafici, kteří tvoří loga pořadů, grafiku titulků, infografiky používané třeba ve zpravodajství a jiných pořadech atp.
 9. Grafik kreativec – tvoří kreativní koncepty a ideje ve spolupráci s marketéry. Měl by být mimořádně kreativní a mít velký přehled a přesahy do dalších oborů.
 10. Webdesigner – tvorba internetových stránek má svá specifika a pravidla, která je nutné znát a dodržovat. Webdesigneři navrhují grafickou podobu internetových stránek, e-shopů. portálů, newsletterů, bannerů, multimediálních CD a DVD atp. Musí mít mj. přehled o technologiích používaných při tvorbě internetových stránek. Webdesigner na tvorbě spolupracuje s kodérem a programátorem.
 11. Ilustrátor – je to zvláštní, ale ne každý grafik umí kreslit. A od toho jsou tu ilustrátoři – lidé co kreslit umí a pracují na počítači. Krom obrázků do knížek tvoří třeba loga, piktogramy, vizuální prvky pro weby, nebo tiskoviny.
 12. UX designer – (User Experience) na základě porozumění potřebám, zvyklostem a chování zákazníků se snaží o vybudování pozitivního vztahu s nimi. UX designér navrhuje produkty a služby s cílem dosáhnout předem naplánovaného prožitku na straně uživatele. UX designér je zodpovědný za návrh, který bude funkční, použitelný, užitečný, smysluplný a řešící problém. Zabývají se např. weby, ale i kamennými obchody atp. Nemusí vždy nutně tvořit přímo i grafiku, řeší ergonomii.
 13. UI designer – (User Interface) navrhuje uživatelsky příjemné a použitelné grafické rozhraní aplikací a webů.

K výše uvedeným velmi těsně patří:

DTP operátor – tito lidé se vyskytují v DTP (Desktop Publishing) studiích tiskáren a náplní jejich práce je především finální práce s tiskovinami – příprava podkladů pro výrobu. Musí znát přesně technologii tisku, aby dokázali podklady kvalitně připravit.

Cílem tohoto článku nebylo zamotat Vám hlavu, ale ukázat, jak může být grafická práce různorodá.

Co z toho plyne pro Vás, jako zadavatele?
Vybírejte si grafika, který má zkušenosti s prací, kterou mu chcete zadat. Existují grafici, kteří prošli určitým profesním vývojem, vzdělávají se a mají přehled a vyznají se ve více oblastech.

Mějte ale na paměti, že člověk zabývající se tvorbou internetových stránek vždy nutně nemusí mít zkušenosti s 3D grafikou, člověk skvěle navrhující tiskoviny nemusí znát konvence návrhů internetových stránek apod.

Chcete dostávat pravidelné tipy a rady, jak začít s online marketingem svépomocí?

Pro nadšence, kteří se pouští (nebo chtějí pustit) do vlastního podnikání a chtějí také proniknout do základů online marketingu jsem připravil projekt Sám sobě marketérem.

📨 Jednou za dva týdny posílám e-mail s praktickými tipy, které budete schopni sami hned aplikovat do praxe.

Více na www.samsobemarketerem.cz

Kdykoliv máte možnost se z odběru odhlásit.