Obchodní podmínky správy WordPress webu

Tyto obchodní podmínky (“Podmínky”) společnosti Jan Barbořík, se sídlem Hybešova 2447/53a, Blansko, IČ: 75762641, DIČ: CZ8309295247, e -mail info@janbarborik.cz, telefonní číslo 608 400 855, adresa provozovny: Hybešova 2447/53a, Blansko („Já” nebo „Prodávající”) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti Vás, jakožto kupujících, a Mě, jakožto prodávajícího, vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy („Smlouva“) uzavřené prostřednictvím objednávky na webových stránkách www.janbarborik.cz.

Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů, která naleznete zde.

Jak jistě víte, tak komunikujeme primárně na dálku. Proto i pro naši Smlouvu platí, že jsou použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují, abychom se spolu dohodli bez současné fyzické přítomnosti Mě a Vás, a Smlouva je tak uzavřena distančním způsobem v prostředí webu, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky.

Pokud některá část Podmínek odporuje tomu, co jsme si společně schválili v rámci procesu Vašeho nákupu na Mém Webu (či e-mailem nebo ústní dohodou), bude mít tato konkrétní dohoda před Podmínkami přednost.

Předmět služby

Předmětem je zajištění dohledu nad webem postaveným pomocí redakčního systému WordPress, jeho aktualizací, kontrola bezpečnosti, hlídání dostupnosti a zálohování. To vše za roční poplatek uvedený na webu: https://janbarborik.cz/sprava-wordpress-webu/

Abych byl schopen web převzít do správy, potřebuji si jej nejprve důkladně projít, abych zjistil, jak je udělaný. Tato část je zpoplatněna jako Vstupní audit stránek a cena je uvedena na webu: https://janbarborik.cz/sprava-wordpress-webu/

Aktualizace

Zajistím průběžnou hladkou aktualizaci jádra WordPressu, pluginů a šablon. Po aktualizacích provedu namátkovou kontrolu funkčnosti a vzhledu webu. V případě, kdy by dostupná aktualizace byla natolik zásadní, že by měla zásadní vliv na další funkce webu ji budu konzultovat a hledat možná řešení. Aktualizace pak probíhají průběžně, nepravidelně.

Kontrola zabezpečení

Základní bezpečnostní skenování – tedy monitorování integrity a skenování malwaru webu. Kontrola zabezpečení prohledá stránky webu a porovná kód s databází známého malwaru. Dále kontrolu černé listiny webů v řadě služeb, jako je Google Safe Browsing, Norton Safe Web, ESET atd. V případě objevení problémů pak nabízím možnost je vyřešit – rozsáhlejší problémy pak v rámci hodinové sazby dostupné na webu www.janbarborik.cz/cena/. Kontrola zabezpečení probíhá průběžně, denně.

Monitoring dostupnosti webu

Budu hlídat dostupnost webu a při delším výpadku (než například v důsledku restartu serveru) jej budu aktivně řešit. Monitoring dostupnosti probíhá průběžně.

Zálohování webu

Webové stránky budou automaticky denně zálohovány. Zálohy jsou uloženy vždy po dobu 90 dnů na serverech společnosti Amazon S3. Na vyžádání tak lze obnovit web z určitého dne nebo zaslat stažené soubory či databázi. Po ukončení předplacené správy budou zálohy odstraněny po 7 dnech.

Reakční doba

Výpadek a nedostupnost webu řeším nejpozději druhý den do 9 hodin od zjištění problému. Problémy se zabezpečením či aktualizacemi pak řeším do dalšího pracovního dne. V případě neočekávaných událostí to může být i později, vždy se však snažím o co nejrychlejší zásah. V případě potřeby jsem dostupný na telefonu 608 400 855 v pracovní dny mezi 8:00 a 17:00 hodinou. Ve výjimečných případech i o víkendu.

Zřeknutí se odpovědnosti

Nenesu odpovědnost za problémy způsobené doplňky či šablonami programovanými na míru, které například v důsledku přílišného zastarání nebo změn v jádru WordPressu přestanou fungovat.

Nenesu zodpovědnost za dostupnost webu při výpadcích služeb třetích stran (např. webhosting, doména) či při neuhrazení a změnách těchto služeb.

Prémiové pluginy lze aktualizovat pouze tehdy, když je koupená licence – v opačném případě to nelze. Je nutné přístup nasdílet nebo zavčasu vyřešit způsob jejich aktualizace.

Nenesu zodpovědnost za zásah do provozu webu vlivem uživatelských úprav, nad nimiž nemám kontrolu.

Nejsem schopen garantovat 100% zabezpečení webu, ale udělám pro to maximum dle svých zkušeností.

Odstoupení od smlouvy

Od Smlouvy můžete odstoupit jakýmkoliv prokazatelným způsobem (zejména zasláním e-mailu nebo dopisu na Mé adresy uvedené u Mých identifikačních údajů). V případě odstoupení od smlouvy před uplynutím předplacené doby správy máte nárok na vrácení poměrné částky za zbývající nevyužité období.

Náhrada škody

Celková odpovědnost za škodu nebo nemajetkovou újmu vzniklou v souvislosti s poskytováním správy je omezena částkou odpovídající dvojnásobku ceny této služby (bez DPH). Neodpovídám za ztrátu nebo zkreslení dat, ušlý zisk, ztrátu obchodní příležitosti ani za jakékoli nepřímé nebo následné škody.

Tyto Podmínky nabývají účinnosti 1.1.2022.